Spolupráca so SOŠ

OZ Venuše spolupracuje so SOŠ na Košickej ulici v Prešove už dlhšiu dobu. Spolupráca sa prejavuje aktívnou účasťou študentiek uvedenej školy pri celoslovenskej zbierke Dňa Narcisov pre onkologické pacientky.

Členky OZ Venuše spolu so študentkami PU – Fakulty Zdravotníctva zabezpečujú odborné prednášky o samovyšetrení prsníkov s praktickými ukážkami na makete, o psychosociálnej pomoci ženám počas liečby a po nej. Toho roku prednášky na tému: Obezita mládeže - zdravá výživa. Spoluprácu sme uvítali najmä preto, že študentky uvedenej školy po ukončení vzdelávania, keď nastúpia do praxe, prichádzajú často do kontaktu s onkologickými pacientkami.

V tomto roku strediská praktického vyučovania Strednej Odbornej Školy – kozmetičky a kaderníčky na Sídlisku III. a na Sídlisku Sedčov na Exnárovej ulici ponúkli možnosť členkám OZ Venuše využiť služby kozmetičiek a kaderničiek v uvedených prevádzkach so zľavou 50%. Veľmi sme to uvítali, pretože každá žena chce byť upravená a pekná.

Pre ženy postihnuté onkologickým ochorením to znamená veľmi veľa, lebo chorobou a liečbou je postihnuté aj ich ženstvo (sebavedomie).

Ďakujeme.
Príklad hodný nasledovania.
Pekná ukážka pochopenia, pomoci a empatie.

Výbor OZ Venuše