Návšteva Hvezdárne a planetária

Dňa 28.3.2012 sa uskutoční spoločná návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove s programom Hudba pod hviezdnou oblohou - Vangelis. Vstupné je 1 euro.