Návšteva z Ukrajiny

V dňoch 10 a 11 júla 2012 sme mali návštevu z Ukrajiny. V skupine boli traja lekári a sociálny pracovník. Mali záujem o paliatívnu a hospicovú starostlivosť a zaujímali sa aj o našu podpornú pacientskú skupinu.

Zahájenie tejto návštevy sa uskutočnilo na mestskom úrade, kde boli prijatí ved. sekcie služieb občanom PhDr. Háberom a vedúcou Odboru sociálnych služieb B. Horváthovou. Stretnutia sa zúčastnila aj ukrajinská konzulka pani.Oľga Benč.

S návštevou z Ukrajiny sme ďalej navštívili:

  • zariadenie Greckokatolíckej charity na Jarkovej ul.
  • OZ Barlička
  • DSS na Volgogradskej
  • Dom Sv. Kozmu a Damiána
  • zariadenie pre seniorov Náruč na Veselej ul. v Prešove.

Vzájomne sme vyjadrili nádej o možnej spolupráci v budúcnosti a odovzdávaní skúseností v sociálnej oblasti.