Návšteva z Ukrajiny

V dňoch 11.32013 a 12.3.2013 sme mali návštevu z Ukrajiny. V skupine bolo 5 lekárov, 1 sociálny pracovník a 1 dobrovoľník. Navštívili sme CSS sv.Márie v Drienove, Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom Kozmu a Damiána v Prešove, liečebňu dlhodobo chorých Medical Care v Prešove, OZ Venuše a zariadenie pre seniorov Harmonia na Cemjate.Hostia sa zaujímali o hospicovú a paliatívnu starostlivosť.