Dobrý trhDOBRÝ TRH navštívilo cca 200 občanov mesta Prešova

a jeho okolia dňa 23.05.2013, aby videli, čo sa na trhu ponúka. Priestor PKO Čierny orol využilo 20 mimovládnych organizácií, chránených dielni a denných stacionárov k tomu, aby prezentovali výrobky svojich klientov a členov.Išlo o trh, kde hlavným cieľom nebol finančný zisk, ale predstavenie širokého spektra mimovládnych organizácií. Niektoré MVO ponúkali výrobky, iné predstavili svoje služby v podobe štipendií, podporných programov a dobrovoľníctva. Na podujatí bol odštartovaný projekt Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu, ktorý na Slovensku realizujú Dobrovoľnícke centrá v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Prešove. Viac o projekte sa dozviete na stránke http://pdcentrum.weebly.com/projekty-2013.html

DOBRÝ TRH vytvoril priestor na spoznávanie, osvetu a vzdelávanie, ale aj samotný predaj.

Kúpou výrobkov ste nepotešili len seba, ale prispeli ste k udržateľnosti zariadení, ktoré pomáhajú handicapovaným ľuďom v meste Prešov.

Samospráva i štátna správa mala možnosť spoznať aktívne organizácia a následne porovnať svoju aktualizovanú databázu podporených organizácií. Možno aj toto spoznávanie prispeje k efektívnosti a podpore zariadení, ktorých v meste a kraji poznáme a nie tie, ktorých mená a aktivity sú občanom ukryté v databázach úradov.

Bol to pilotný projekt, ktorým chceme eliminovať narastajúci problém nerovnosti a nedostatočnej informovanosti.

Ak chcete vidieť fotky, pozrite si portál:


http://www.socialnypresov.sk/index.php/component/content/article?id=543