Ocenenie dobrovoľníkov

Dňa 9.12.2008 sa uskutočnil v priestoroch hotela Senátor v Prešove 7. ročník udeľovania ceny "Krajské srdce na dlani 2008", kde bola nominovaná naša členka – pani Mária Juhásová, ktorá ocenenie za dobrovoľnícku činnosť v oblasti sociálnej aj získala! Blahoželáme!

Na nomináciu ju navrhol výbor OZ Venuše, ktorý to zdôvodnil takto:

"Pani Mária Juhásová od Januára 2008 pravidelne každý týždeň navštevuje onkologické pacientky na oddelení Rádioterapie vo FNsP v Prešove, kde roznáša povzbudenie, dobré slovo a úsmev. Jej služba je od pacientiek žiadaná, tešia sa jej a čakajú na ňu. Vzhľadom na to, že vo verejnosti prevláda strach a predsudky z ochorenia rakoviny, pani Juhásová je priekopníčkou v tejto oblasti v Prešove."

Aj touto cestou ďakujeme za uvedenú "službu".
Výbor OZ Venuše.