Športový deň onkologických pacientov v Humennom

Vyše 102 účastníkov prišlo na Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska v Humennom, zapojili do 2. Športového dňa onkologických pacientov, ktorý 20. júna usporiadala Spoločnosť klinickej onkológie (SKO) pre svojich členov a ich priateľov. Boli medzi nimi aj členovia podobne zameraných klubov Viktoria z Košíc, OZ Venuše z Prešova a z Michaloviec.