Vianočný turnaj v bowlingu

Dňa 4.12.2014 sme sa zúčastnili podujatia Vianočný turnaj v bowlingu o Putovný pohár primátora mesta. Turnaja sa zúčastnilo 14 družstiev, každé pozostávalo zo 4 hráčov. Všetky družstvá dostali diplom, každý účastník dostal čokoládového Mikuláša a tí najlepší získali medaile a putovný pohár. 

My sa tohto podujatia zúčastnili po prvý krát a umiestnili sme sa na 7. mieste. Zabavili sme sa, zašportovali si, zoznámili sme sa novými ľuďmi a rozhodli sme sa, že si bowling pôjdeme spolu zahrať častejšie.