Oznam

Spoločnosť LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o. sa aj v tomto roku rozhodla podporiť aktivity občianskeho združenia Venuše formou grantu, a to vo výške 1552,57 EUR. Grant bude administrovať Karpatská nadácia.

Peniaze z projektu budú použité na zorganizovanie III. športovej olympiády pre onkologických pacientov 30.5.2015 na Sigorde, na výlet na Oravu v auguste a časť na prevádzkové náklady v poradenskom centre.

Ď A K U J E M E !