Olympijský päťboj seniorov 2015

Dňa 22.5.2015 sa sedem členiek nášho OZ zúčastnilo 2. ročníka Olympijského päťboja seniorov. Zorganizovalo ho mesto Prešov v spolupráci s Fakultou športu PU. 20 družstiev si zmeralo sily v kope na bránku, hode do basketbalového koša, v streľbe s florbalovou hokejkou, v hode ringo krúžkami na tyč a v hode šípkou. Disciplíny sme absolvovali s plným nasadením. Obohatení o dojmy a nové priateľstvá sme zmysluplne strávili piatkové dopoludnie.

Jana Čekanová

členka OZ