Chránené pracovisko a Denné centrum

OZ VENUŠE zriadilo od 1.10.2010 chránené pracovisko na Požiarnickej ul. č. 17 v Prešove. V rámci chráneného pracoviska sa zamestnali dve onkologické pacientky – členky OZ. Jedna pracuje vo funkcii sociálna pracovníčka a druhá vo funkcii administratívna pracovníčka.

V rámci činnosti chráneného pracoviska sme zriadili Denné centrum pre onkologických pacientov v Prešove, ktoré je k dispozícii denne pre naše členky od 8 – 16 hod. Pre verejnosť je k dispozícii v utorok od 10:00 do 12:00 hod. a vo štvrtok od 14:00 do 17:00 hod.

Aktivity a činnosti v rámci denného centra

  • každý druhý utorok (do konca roka) o 13.00 sa tancuje Zumba
  • v stredu sú ručné práce.
  • vo štvrtok odborné prednášky a stretnutia
  • 1 x v mesiaci psychologička
  • 1 x v mesiaci lekár
  • 1 x v mesiaci odborná prednáška
  • od decembra je k dispozícii pre členky OZ od 9:00 do 12:30 hod. rehabilitačná posteľ Ceragem