Olympijský päťboj seniorov 2016

Dňa 22.04.2016 sa uskutočnil 3. ročník Olympijského päťboja seniorov. Usporiadal ho Mestský úrad v Prešove v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity a Olympijským klubom Prešov. Podujatia sa zúčastnilo 21 družstiev. Súťažilo sa v kope na bránku, hode do basketbalového koša, streľbe florbalovou hokejkou, hode krúžkami na cieľ, hode šípkami. 

My sme získali 61 bodov. Stretnutie s usporiadateľmi a seniormi jednotlivých družstiev nás príjemne obohatilo.

Jana Čekanová

členka OZ