Výlet na Moravu a Devín

Dňa 22.8.2016 sme podnikli trojdňový výlet na trase Valtice, Lednice, Devín.

Vo Valticiach sme obdivovali krásy barokového zámku. Lednice nám učarovali krásou zámockého parku, minaretom, reprezentačnými sálami a kniežacími apartmánmi. Výstup na hrad Devín nám poskytol výhľad na sútok riek Dunaja a Moravy.

Jana Čekanová

Členka OZ