Chorí a chudobní?

Dňa 6.12.2016 sa v radnej sieni konala tlačová beseda na tému: Chorí a chudobní?

Prítomní boli: A. Košuthová - Prešovský korzár, R. Latta - RTVS Košice, K. Mudríková - TASR, M. Grejták - referent MsU.

Bol odoslaný list ministrovi práce,sociálnych vecí a rodiny J.Richterovi.

V Prešovskom korzári bol po tlačovej konferencii uverejnený článok pod názvom: Nízke nemocenské dávky neumožňujú v chorobe žiť dôstojne. Celé znenie článku si môžete prečítať tu: http://presov.korzar.sme.sk/c/20402725/nizke-nemocenske-davky-neumoznuju-zit-dostojne-v-chorobe.html