Olympijský päťboj seniorov – 4. ročník

28.4.2017 sa naše OZ zúčastnilo podujatia, ktoré organizovalo mesto Prešov v spolupráci s Fakultou športu PU a Olympijským klubom Prešov. Súťažilo 27 družstiev v kope na bránku, hode do basketbalového koša, streľbe na bránku florbalovou hokejkou, hode krúžkami na cieľ a hode šípkou.

Naša členka Jarmila Jurašeková získala cenu fair play.

Jana Čekanová

členka OZ