TATRANSKÝ DÓM NA HREBIENKU

Dňa 11. januára 2018 prežilo 14 našich členov a rodinných príslušníkov krásny zimný čas v Tatranskom ľadovom dóme. Tento rok sa niesol v téme Pocta rodine, bol inšpirovaný masívnou rímskokatolíckou bazilikou v Barcelone - SAGRADA  FAMÍLIA.

Unikátnosť prírody, úžasný výhľad z Hrebienka v nás zanechal hlboký dojem. Radi sa tu budeme vracať. 

Jana Čekanová

Členka OZ