Olympiáda v Haniske

Dňa 24.5.2018 sa 26 našich členov a rodinných príslušníkov dopravilo midibusom do Hanisky. Konal sa športový deň. Súťažil každý. Sily sme si zmerali v kope do bránky, hode polenom, triafaní šípkami, minigolfe, nordic walkingu. Najviac bodov získala Mária Haasová. Víťazmi boli všetci, ktorí sa do súťaží zapojili. Športové zápolenie sme zavŕšili chutným obedom a občerstvením v prírode.

 Jana Čekanová

členka OZ