NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18

13 účastníkov Národného stretnutia mládeže P18 navštívilo 27.7.2018 aj naše poradenské centrum na Požiarnickej 17. Predsedníčka OZ Mária Kurtová oboznámila účastníkov s osvetou pre zdravých a s činnosťou OZ Venuše. Potešilo nás, že stretnutia sa zúčastnili mladí ľudia z južného Slovenska, západného Slovenska a zo Záhoria.

Jana Čekanová

členka OZ