IV.ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Dňa 27.5.2019 sa 28 členov nášho OZ zúčastnilo športovej olympiády. Konala sa v areáli SOŠ lesníckej Prešov. Hostia z Košíc a domáci vytvorili 4  súťažné družstvá. Športové zápolenia prebiehali v kope na bránku, hode polenom, bowlingu s loptou, behu s bedmintonovým košíkom a nordic walkingu. Program spestrili ukážky vábenia zveri a sokoliarstva. Onkologickí pacienti napriek ochoreniu ukázali, že dokážu žiť aktívne. Akciu umocnil chutný obed a občerstvenie v altánku.

Jana Čekanová

členka OZ