Oznam

V dôsledku ochrany zdravia a z dôvodu uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19, sa členské schôdze nekonajú až do odvolania. 

V prípade potreby kontaktujte predsedníčku OZ Venuše, pani Máriu Kurtovú, na telefónnom čísle: 0905 920 741. 

Ďakujeme za pochopenie!