Pozastavené stretnutia

Oznamujeme našim členom a členkám, že stretnutia v Posádkovom klube sú až do odvolania pozastavené. 

Na Požiarnickej ulici klub funguje podľa platných epidemiologických nariadení. 

Ďakujeme za pochopenie.