Mikuláš 2021 pre ľudí bez domova

Mikuláš 2021 pre ľudí bez domova

OZ Venuše aj v tomto roku naplánovalo akciu pečenia koláčov pre ľudí bez domova v zariadení Pod Táborom v Prešove. 8 členiek upieklo koláč, 2 členky doniesli kávu a čaj a 1 členka doniesla vedro pomarančov. Z akcie poslali fotky. Nebolo to na stoloch, ale zvolili "okienkový " výdaj. Na fotografiach sme videli klientov ako si nakladali koláče a pomaranč. Z našej strany to bola vydarená akcia.

Tu je poďakovanie :

Dobrý deň, p. Kurtová, chcem Vám veľmi pekne poďakovať a samozrejme aj členkám Vášho OZ VENUŠE, za Váš dar. Ďakujem Vám v mene našich prijímateľov, ktorí boli v týchto ťažkých časoch, veľmi potešení. Ďakujeme za Váš čas, ochotu a dobré srdcia. Nech Vás požehnáva náš nebeský Otec a ochraňuje Presvätá Bohorodička. S pozdravom kolektív pracovníkov Pobytových sociálnych služieb. 

Ešte raz ĎAKUJEME!