Jasov

15.4.2023 sme spoločne navštívili Jasov – obec na okraji Slovenského krasu. Naším cieľom bola návšteva premonštrátského kláštora – jediného na Slovensku, ktorý je najváčším neskorobarokovým objektom u nás. Centrom celého rozsiahleho kláštora je Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa. Súčasťou prehliadky boli tiež historické miestnosti , knižnica a kláštorná záhrada.

Akcie sa zúčastnilo 14 žien – 11 členiek OZ Venuše a 3 sympatizantky.

M.Kurtová, predsedníčka OZ Venuše