Výročná schôdza

Výročná schôdza OZ  V E N U Š E  za rok 2011 sa uskutoční 21.2.2012

 o 14.00 hod. v jedálni vo Vukove.