Krynica 2023

OZ Venuše pokračovalo v spoznávaní nových miest výletom dňa 17.8.2023 do Muszyny a Krynice v Poľsku.

V Muszyne sme si prezreli Biblickú záhradu a obdivovali sme nápad a realizáciu 5 tematických záhrad, ktoré predstavujú dejiny spásy.

Potom sme spoločne navštívili Zážitkovú záhradu, kde sme v tieni stromov a posedením na lavičkách v krásnom prostredí relaxovali a užívali si krásny letný deň.

Našu návštevu sme ukončili v kúpeľnom mestečku Krynica. Prechádzkou po pešej zóne sme obdivovali kvetinovú výzdobu, novú aj starú architektúru a atrakcie pre deti.

Výlet sa nám vydaril a my sme zistili, že neďaleko od našich hraníc sa dá stráviť deň plný pohody, pokoja a pekných zážitkov.

Tento výlet sme zrealizovali aj s príspevkom mesta Prešov, ktorý podporil naše spoznávanie sumou 217 Eur. Akcie sa zúčastnilo 28 členov a sympatizantov. Ďakujeme.


M.Kurtová, predsedníčka OZ