Oznamy

Pozastavené stretnutia

Oznamujeme našim členom a členkám, že stretnutia v Posádkovom klube sú až do odvolania pozastavené. 

Na Požiarnickej ulici klub funguje podľa platných epidemiologických nariadení. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Členská schôdza

Oznamujeme našim členkám, že členská schôdza sa uskutoční dňa 13.07.2021 o 15:00 v Posádkovom klube na Mukačevskej ulici. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Nový formulár na 2% z dane

Ak nás chcete podporiť a venovať nám 2% z Vašej dane, aktualizovali sme náš formulár. Nájdete ho v záložke "stiahnite si". ĎAKUJEME

Oznam

V dôsledku ochrany zdravia a z dôvodu uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19, sa členské schôdze nekonajú až do odvolania. 

V prípade potreby kontaktujte predsedníčku OZ Venuše, pani Máriu Kurtovú, na telefónnom čísle: 0905 920 741. 

Ďakujeme za pochopenie! 

Pozvánka

Týmto Vás srdečne pozývame na 4. ročník športovej olympiády pre onkologických pacientov, ktorý sa uskutoční 27.5.2019 o 9:30 hod. v areáli Strednej odbornej školy lesníckej na Kollárovej ul. v Prešove. 

Oslavy mesta Prešov

Mesto Prešov oslavuje a vyzýva k zapojeniu sa do osláv pri príležitosti 770. výročia jeho založenia. 
Prostredníctvom Prešovského dobrovoľníckeho centra hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do sprievodu (spolu 60 ochotných, ktorí pokryjú roky 1969 a 1989).   Historické defilé sa uskutoční dňa 10. júna 2017 (v sobotu) v čase od 17:00 – 19:00 v centre mesta Prešov. PRIDAJTE  SA !Prihlásiť sa treba cez online formulár https://goo.gl/Ykk2DN – skupina sa môže hlásiť jednou spoločnou prihláškou.  


Informácie o aktivitách osláv občania nájdu aj na linke:
http://www.presov.sk/770-vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky.html

Zmena dátumu aprílového stretnutia

Aprílové stretnutie sa z technických príčin presúva z 11.4. na 18.4.2017 !!!

Pozvánka na tlačovú besedu

OZ Venuše vás pozýva na tlačovú besedu:
Téma TB: Chorí a chudobní?

Iniciatíva za zmenu vyplácania nemocenských dávok pre nízkopríjmové skupiny.

Dátum: utorok, 6. decembra 2016 o 10:00
Miesto: Malá radná sieň historickej budovy prešovskej radnice, Hlavná 73, Prešov, 1. poschodie.

Súčasťou besedy bude aj zverejnenie listu adresovaného ministrovi MPSVaR.

Informuje: Mária Kurtová, predsedníčka OZ Venuše

OZ Venuše je na DOBROMATE!

Podporte naše občianske združenie Venuše pri nakupovaní cez internetové obchody, bez toho, aby Vás to stálo čo i len 1 cent navyše.

·         Ak plánujete nákup na internete a chcete nás zároveň podporiť, navštívte pred nákupom stránku http://dobromat.sk

·         Na stránke vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a  naše združenie – OZ Venuše

·         Stránka Vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde môžete nakúpiť

·         Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod dobromatu províziu

·         Následne ju dobromat pošle na náš účet a my ju použijeme na našu činnosť

Dôležité je vedieť, že cena za nákup je rovnaká, či sa do internetového obchodu dostanete cez dobromat alebo priamo. To, že pôjdete cez dobromat, Vás nestojí ani cent navyše. Napriek tomu nám prispejete sumou vo výške niekoľkých % z vášho nákupu.

Ďakujeme !!!

III. športová olympiáda

Pozývame Vás na III. športovú olympiádu onkologických pacientov, ktorá sa bude konať dňa 30. mája 2015 o 10:00 v areáli firmy OPALEX Sigord. 

Oznam

Spoločnosť LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o. sa aj v tomto roku rozhodla podporiť aktivity občianskeho združenia Venuše formou grantu, a to vo výške 1552,57 EUR. Grant bude administrovať Karpatská nadácia.

Peniaze z projektu budú použité na zorganizovanie III. športovej olympiády pre onkologických pacientov 30.5.2015 na Sigorde, na výlet na Oravu v auguste a časť na prevádzkové náklady v poradenskom centre.

Ď A K U J E M E !

Oznam

Dňa 5.3.2015 mesto Prešov usporiada oslavy MDŽ.Vstupenky si naše členky môžu vyzdvihnúť v klube OZ Venuše od 24.2.2015.

Konferencia

Pozývame všetkých na konferenciu, ktorá sa bude konať 11.12.2014 o 10:00. Vstup je voľný. 

Konferencia

OZ Venuše si v tomto roku pripomína 10 rokov od založenia. Pri tejto príležitosti organizujeme konferenciu na tému : Život je dar v každom veku.

Konferencia sa uskutoční 11.12.2014 v Krajskom MPC na ul. T.Ševčenka o 10.00 hod.

Venuše oslavujú 10. narodeniny

Tohto roku v októbri to už bude 10 rokov od založenia OZ Venuše. Toto jubileum si pripomenieme s našimi členkami, partnermi, priaznivcami a podporovateľmi na benefičnom koncerte, ktorý sa uskutoční 16. októbra 2014 o 17:00 h v kine Scala. 

Srdečne Vás pozývame!

Výlet

Dňa 28.8.2013 je naplánovaný výlet do poľského kúpeľného mesta Krynica. Po ceste sa ráno zastavíme v Bardejovskej Novej Vsi, kde navštívime hospic Matky Terezy.

Trh MVO 23.5.2013 v PKO v Prešove

Trh MVO 23.5.2013 v PKO V Prešove . OZ V E N U Š E je spoluorganizátorom akcie. Cieľom je predstaviť verejnosti aktivity MVO a chránených dielní, pôsobiacich na území mesta Prešov. Subjekty sa môžu prezentovať aj vlastnými výrobkami.

Príloha: 133004-trh-mvo-23-5-2013-v-pko-v-presove.jpg

Projekt Service-learning

Service-learning, je kurzom, ktorý v sebe zahŕňa prvky služby a vzdelávania, ide o učenie sa službou. Na základe tohto prístupu ,, učenia sa službou“ sme fungovali počas celého nášho pôsobenia v OZ Venuše. V rámci tohto kurzu sme sa stali priamymi aktérmi pomoci pre OZ Venuše. Priamo sme sa podieľali na rozpoznaní potrieb tejto komunity a následne sme sa snažili o skvalitnenie vybraných druhov služieb. Podieľali sme sa na realizácií konferencie ,, Aktívny život s chorobou v starobe “, snažili sme sa pomôcť predovšetkým s propagáciou - vytvorili sme a rozoslali pozvánky pre hostí, spravili sme viacero druhov letákov, plagát, vytvorili sme aj prezentáciu v power pointe, ktorá informovala o činnostiach občianskeho združenia  a zároveň sme aj pomáhali zabezpečiť organizačnú stránku konferencie. Na pôde Prešovskej univerzity sme zrealizovali akciu ,, Mikulášsky koláčik“, ktorá spočívala v predaji koláčikov, z ktorej výťažok putoval práve pre OZ Venuše. Do predaja koláčikov sme zapojili aj samotné členky OZ Venuše, ktoré s radosťou prezentovali a predávali svoje výrobky a boli príjemným oživením celej akcie. V rámci tejto akcie sme šírili aj osvetu smerom k zdravým ľuďom, prostredníctvom nami vytvorených letákov. Mali sme v pláne ešte ďalšie činnosti smerom k OZ Venuše, ktoré sme žiaľ pre krátkosť času nestihli zrealizovať. Vďaka tomuto kurzu sme nielenže spoznali skvelých ľudí plných optimizmu, ale sme sa aj veľa naučili a nadobudli sme kopec skúseností pri práci s onkologickými pacientkami. Veríme, že sme boli príjemný oživením pre členky OZ Venuše a že sme naplnili očakávania aj zo strany OZ Venuše. Ďakujeme za spoluprácu pani Kurtovej a ostatným členkám OZ Venuše.

Študenti sociálnej práce FF, Prešovskej univerzity

Konferencia

Občianske združenie Venuše organizuje konferenciu pod názvom Aktívny život s chorobou a v starobe, ktorá sa uskutoční 29. 11. 2012 o 10:00 hod. v priestoroch Metodicko-Pedagogického centra ul. Tarasa Ševčenka č.11. Prešov.

Športová olympiáda

OZ Venuše organizuje športovú olympiádu klubov onkologických pacientov. Uskutoční sa 26.5.2012 od 9.30 na Sigorde pri Prešove v areáli fy Opalex. Účasť prisľúbili členky a členovia z Košíc, Vranova, Bardejova a pozvané sú aj členky z Humenného . Nebudú chýbať ani členky z OZ Venuše Prešov.  Spoločne sa tešíme na športové zápolenia , vyhodnotenie súťažiacich a spoločné posedenie na záver.  

Návšteva Hvezdárne a planetária

Dňa 28.3.2012 sa uskutoční spoločná návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove s programom Hudba pod hviezdnou oblohou - Vangelis. Vstupné je 1 euro.

Návšteva lekára

Na našom marcovom stretnutí 13.3.2012 sa uskutoční beseda s lekárom MUDr.  Jozefom Petríkom - onkochirurgom vo  FNsP v Prešove.

Výročná schôdza

Výročná schôdza OZ  V E N U Š E  za rok 2011 sa uskutoční 21.2.2012

 o 14.00 hod. v jedálni vo Vukove.

Nové stránky

Spustili sme novú verziu našich stránok. Dúfame že sa Vám budú páčiť a dopomôžu k lepšej komunikácií medzi členmi nášho združenia, onkologickými pacientmi a verejnosťou.

Materiály pre rok 2012

Do sekcie Stiahnite si sme pridali aktuálny leták a záložku pre rok 2012, a tiež správu o činnosti nášho združenia v roku 2010.