Návšteva lekára

Na našom marcovom stretnutí 13.3.2012 sa uskutoční beseda s lekárom MUDr.  Jozefom Petríkom - onkochirurgom vo  FNsP v Prešove.