Aktuality

Mimoriadne ocenenie

Pri príležitosti oceňovania Srdce na dlani za rok 2023, ktoré organizovalo Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. 29.11.2023 v PKO v Prešove, hodnotiaca komisia na návrh mesta Prešov udelila mimoriadne ocenenie v oblasti dobrovoľníctva OZ Venuše a doporučila ho na národné oceňovanie v marci 2024 v Bratislave.

Príloha: 230612-mimoriadne-ocenenie.jpg

Borša

Podľa plánu činnosti sme na jún 23 mali naplánovanú návštevu kaštieľa v obci Borša, ktorú sme 14.6.2023 aj zrealizovali.

Markušovce

11.5.2023 sme navštívili Markušovce. Dominantu tvorí kaštieľ, kde je inštalovaná expozícia historického nábytku. V letohrádku Dardanely vystavujú klávesové hudobné nástroje. Relax nám umožnil Francúzsky park, ktorý má 3 terasy. Vystihli sme jeden z mála bezoblačných májových dní, čo umocnilo radosť z vydarenej akcie, ktorú absolvovalo 11 členov a 1 sympatizantka.

Jasov

15.4.2023 sme spoločne navštívili Jasov – obec na okraji Slovenského krasu. Naším cieľom bola návšteva premonštrátského kláštora – jediného na Slovensku, ktorý je najváčším neskorobarokovým objektom u nás. Centrom celého rozsiahleho kláštora je Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa. Súčasťou prehliadky boli tiež historické miestnosti , knižnica a kláštorná záhrada.

Mikuláš

OZ Venuše opakovane aj v roku 2022 upieklo koláče a takto pomohlo osláviť  Mikuláša  pre klientov pobytového zariadenia Archa v  Prešove. Teší nás, že v týchto ťažkých časoch táto myšlienka oslovila ďalšie členky a mohli sme toho poslať viac.

Záhorie

Od 6.9.2022 do 8.9.2022 19 členov OZ Venuše absolvovalo poznávací výlet. Obdivovali sme krásy Záhoria. Malý Rím - Trnava nás očaril historickým námestím a kostolom, kde bol umiestnený obraz plačúcej Panny Márie. V Rozáriu a Medolandii Dolná Krúpa sme sa kochali krásou ruží. Potešilo nás, že odkaz grófky Chotekovej pokračuje pre ďalšie generácie. S vývojom bytovej kultúry šľachty na Slovensku sme sa oboznámili na hrade Červený Kameň. Zámok v Holíči, ktorý sme navštívili, podlieha rekonštrukcii. Skalica nám učarovala množstvom kostolov a pamiatok. Druhý deň výletu sme zavŕšili prechádzkou po kúpeľoch Smrdáky. V Šaštíne sme absolvovali prehliadku jazier na Gazarke a zúčastnili sa svätej omše v Bazilike.

Príloha: 221809-zahorie.jpg

Objavovanie krás Slovenska

Dňa 17.7.2022 sa 9 členiek a sympatizantiek zúčastnilo akcie „Objavovanie krás Slovenska“. Konkrétne sme využili letný vlak do Dobšinskej ľadovej jaskyne, odkiaľ sme po červenej turistickej trase obdivovali Stratenský kaňon, prešli sme obcou Stratená – tam sme navštívili miestny kostol a hneď vedľa zriadenú spomienkovú miestnosť – múzeum. Záver trasy pre niektoré členky bol na Stratenskej píle, ktorá je súčasťou Slovenského raja. Krásna príroda, ktorá obklopovala priezračnú čistú vodu Palcmanskej Maše bola odmenou za vynaloženú námahu.

Miniskanzen Ľutina

Dňa 16.6.2022 15 členov a sympatizantov OZ Venuše obdivovalo krásy Mini skanzenu Ľutina, ktorý pozostáva z 50 zmenšenín drevených chrámov Východného obradu. Dominantu tvorí aj nový drevený chrám s vyhliadkovou vežou. Po svätej liturgii sme absolvovali prehliadku Baziliky zosnutia presvätej Bohorodičky. Je to príjemné miesto na relax a meditáciu. Akciu sme ukončili účasťou na Sabinovskom jarmoku.

Humenné

Cieľom spoločného stretnutia žien a členiek OZ Venuše Prešov bola návšteva kaštieľa v Humennom, ktorý je dominantou centra mesta. Zamerali sme sa na historickú expozíciu, ktorej súčasťou je aj sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodných priestoroch kaštieľa. Obhliadka so sprievodkyňou  priniesla nám nové informácie o majiteľoch, rekonštrukciách a vývoji života na tomto území. Bol to príjemne strávený čas.

Mikuláš 2021 pre ľudí bez domova

Mikuláš 2021 pre ľudí bez domovaOZ Venuše aj v tomto roku naplánovalo akciu pečenia koláčov pre ľudí bez domova v zariadení Pod Táborom v Prešove. 8 členiek upieklo koláč, 2 členky doniesli kávu a čaj a 1 členka doniesla vedro pomarančov. Z akcie poslali fotky. Nebolo to na stoloch, ale zvolili "okienkový " výdaj. Na fotografiach sme videli klientov ako si nakladali koláče a pomaranč. Z našej strany to bola vydarená akcia.

Bojnice

Od 5.9.2021do 10.9.2021 si 20 členov OZ Venuše vychutnalo pobyt v Bojniciach. Bývali sme v penzióne Maxim. Obdivovali sme najkrajší slovenský Bojnický zámok, navštívili najstaršiu zoologickú záhradu Bojnice, botanickú záhradu, banícke mesto Prievidza.

Pacmanská Maša

OZ V E N U Š E  pokračuje aj v roku 2021 v spoznávaní nepoznaných miest na Slovensku. Z toho dôvodu sme sa vybrali v nedeľu 25.7. vlakom do údolia rieky Hnilec. Vystúpili sme na stanici Dedinky a cestou do obce sme mohli obdivovať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Potom sme pokračovali po červenej značke na Stratenskú pílu. Odmenou za túto prechádzku lesom bol pohľad na krásnu, čistú a v zajatí lesov – zelenú hladinu nádrže.

Športový deň seniorov

24.6.2021 mesto Prešov usporiadalo Športový deň. Akciu otvorila primátorka mesta Ing. Turčanová. Spomenuli sme si na členov, ktorí podľahli ochoreniu Covid19. Sily sme si zmerali v bowlingu, kope loptou na bránku, triafaní šípok na terč, hode loptou do basketbalového koša. Získali sme 335 bodov. Súťažilo 23 družstiev.

Dobrovoľníctvo

Od 16.9.2020 do 22.9.2020 prebiehal na Slovensku Týždeň dobrovoľníctva. OZ Venuše sa do akcie zapojilo činnosťou Pomoc pri obnove interiéru. Presádzali sme črepníkové kvety a upratovali interiér. Externých dobrovoľníkov sme nemali. Odpracovali sme 36 hodín.

Výlet do Trebišova

Dňa 17.9.2020 sa 10 členiek OZ Venuše vybralo do Trebišova navštíviť tamojší kaštieľ a park. Uvedenú lokalitu sme si vybrali preto, že v roku 2020 sme mali plán aktivít : „Spoznávať nepoznané miesta „.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dňa 16.8.2020 navštívilo 14 členov aj sympatizantov OZ Venuše Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Využili sme letnú víkendovú ponuku PSK – vlakom do Slovenského raja – priame vlakové spojenie z Prešova do B. Bystrice a späť.

Pobyt v Nimnici

Od 1.7.2020 do 5.7.2020 si 20 členov OZ Venuše vychutnalo seniorský pobyt v minerálnej perle Slovenska - kúpeľoch Nimnica. Dodržiavali sme uvoľnené opatrenia proti koronavírusu COVID 19. Bývali sme v kúpeľnom dome Salvator. Absolvovali sme 8 procedúr. Prekrásne prostredie kúpeľov, ochotný personál, pestrá strava a výdatné slniečko nám dodali životný optimizmus a umocnili boj s chorobou. Na Nimnicu budeme s láskou spomínať.

Mikuláš pre bezdomovcov

OZ Venuše bolo iniciátorom akcie Mikuláš pre bezdomovcov z nocľahárne Archa na ulici Pod Táborom. Oslovilo Odbor sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Prešove s myšlienkou spoločnej akcie. Tá spočívala v tom, že členky OZ Venuše napečú koláče, zabezpečia kávu a čaj, a mesto, konkrétne členky speváckej skupiny Dúha zabezpečia program. Zároveň klienti z denného stacionára Opál pripravili vianočný stromček a zamestnanci z Odboru sociálnych vecí a rodiny zakúpili deky. Akcia sa uskutočnila 6.12.2019 o 14.00 hod v zariadení Gréckokatolíckej charity na ulici Pod Táborom, kde bolo prítomných cca 50 klientov.

Výlet na Moravu

20 členov OZ Venuše sa vybralo v termíne od 3.9.2019 do 5.9.2019 obdivovať historické pamiatky Moravy, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO. Absolvovali sme prehliadku Arcidiecézneho múzea Olomouc, Dolného a Horného námestia, pokochali sme sa výhľadom zo Svätého Kopečka. Nasledujúci deň sme vyšli na hrad Šternberk, pozreli si mestečko Litovel a hrad Bouzov. Poznávacie trojdnie sme zavŕšili prehliadkou zámku a Kvetnej záhrady v Kroměříži.

BOWLINGOVÝ TURNAJ SENIOROV

Dňa 3. júna 2019 MsÚ Prešov usporiadal 3. ročník Bowlingového turnaja seniorov. Stretlo sa 30 štvorčlenných súťažných družstiev. Každý tím obdŕžal účastnícky diplom. Počasie nám  prialo. Utužili sa vzťahy medzi súťažnými kolektívmi, dokázali sme, že aj jeseň života vie byť krásna.

IV.ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Dňa 27.5.2019 sa 28 členov nášho OZ zúčastnilo športovej olympiády. Konala sa v areáli SOŠ lesníckej Prešov. Hostia z Košíc a domáci vytvorili 4  súťažné družstvá. Športové zápolenia prebiehali v kope na bránku, hode polenom, bowlingu s loptou, behu s bedmintonovým košíkom a nordic walkingu. Program spestrili ukážky vábenia zveri a sokoliarstva. Onkologickí pacienti napriek ochoreniu ukázali, že dokážu žiť aktívne. Akciu umocnil chutný obed a občerstvenie v altánku.

Vysoké Tatry

Dňa 14.februára 2019 sa 11 členov vybralo obdivovať krásy našich veľhôr. Menšia skupinka zamierila na Štrbské pleso. Väčšina sa vyviezla lanovkou na Hrebienok, aby sa pokochala krásou Tatranského ľadového dómu. Ukrýva 225 ton ľadu v 1880 kusoch ľadových blokov. Tento rok sa nesie v téme Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou. Majestátna stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, stála za návštevu. Krásu výletu umocnilo tatranské slniečko.

ZVOLEN-SVÄTÝ ANTON - BANSKÁ ŠTIAVNICA - POČÚVADLO-VYHNE-SKLENÉ TEPLICE-KREMNICA

Dňa 4.9.2018 sa 22 členov rýchlikom Gemeran dopravilo do Zvolena. Autobusom sme sa odviezli do Sv. Antona, kde sme absolvovali prehliadku múzea. Ubytovaní sme boli na Počúvadle v penzióne Pri jazere. Nasledujúce ráno sme navštívili Vyhne a Sklené Teplice. Popoludnie patrilo obdivovaniu Banskej Štiavnice. 6.9.2018 sme pobyt zavŕšili spoznávaním Kremnice. Teší nás, že sme mali možnosť objaviť aj čaro tohto regiónu Slovenska.

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18

13 účastníkov Národného stretnutia mládeže P18 navštívilo 27.7.2018 aj naše poradenské centrum na Požiarnickej 17. Predsedníčka OZ Mária Kurtová oboznámila účastníkov s osvetou pre zdravých a s činnosťou OZ Venuše. Potešilo nás, že stretnutia sa zúčastnili mladí ľudia z južného Slovenska, západného Slovenska a zo Záhoria.

Bowlingový turnaj seniorov

Dňa 8.6.2018 mesto Prešov usporiadalo 2. ročník Bowlingového turnaja seniorov o pohár primátorky mesta. Športové zápolenie si vyskúšalo 26 družstiev. Obsadili sme 14.priečku. Každý tím dostal účastnícky diplom. Prešovskí seniori tak strávili deň plný zábavy, spevu a výborného jedla.

Olympiáda v Haniske

Dňa 24.5.2018 sa 26 našich členov a rodinných príslušníkov dopravilo midibusom do Hanisky. Konal sa športový deň. Súťažil každý. Sily sme si zmerali v kope do bránky, hode polenom, triafaní šípkami, minigolfe, nordic walkingu. Najviac bodov získala Mária Haasová. Víťazmi boli všetci, ktorí sa do súťaží zapojili. Športové zápolenie sme zavŕšili chutným obedom a občerstvením v prírode.

Návšteva kaštieľa

Dňa 15. marca 2018 sa 12 členov vybralo navštíviť kaštieľ Fintice. Renesančný kaštieľ je prepojený s kostolom prostredníctvom budovy premosťujúcej potok. Sídli tu Galéria a múzeum ľudového umenia, o ktoré sa pričinil pán učiteľ Kolarčik.

Návšteva múzea v Solivare

Dňa 15.februára 2018 dvanásť členov nášho OZ obdivovalo krásy Technického múzea v Solivare. Národná kultúrna pamiatka obsahuje sklad soli, šachtu Leopold, gápeľ, četerne, mashinhaus, varňu, klopačku. Návšteva múzea predčila naše očakávania.

TATRANSKÝ DÓM NA HREBIENKU

Dňa 11. januára 2018 prežilo 14 našich členov a rodinných príslušníkov krásny zimný čas v Tatranskom ľadovom dóme. Tento rok sa niesol v téme Pocta rodine, bol inšpirovaný masívnou rímskokatolíckou bazilikou v Barcelone - SAGRADA  FAMÍLIA.

Kežmarok - Strážky - Červený Kláštor

Dňa 24.8.2017 sa 26 členov nášho OZ vybralo na autobusový poznávací zájazd. Obdivovali sme krásy evanjelického dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku. Kaštieľ Strážky je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku. Jeho čaro znásobuje anglický park. Múzeum Červený Kláštor - kláštor kartuziánov obývali mnísi. Prechádzka Pieninským národným parkom nám poskytla pohľad na vrch Tri Koruny a pltníkov na rieke Dunaj.

Bowlingový turnaj seniorov

Dňa 8.6.2017 sa 4 naše členky zúčastnili Bowlingového turnaja seniorov o pohár primátorky mesta Prešov. Na bowlingových dráhach sa stretlo 25 zmiešaných družstiev. V príjemnej atmosfére sa niesli súboje, ktoré určili víťaza. Každé družstvo obdržalo účastnícky diplom.

Športový deň

Dňa 6.6.2017 usporiadalo OZ Venuše na parkovisku v Haniske Športový deň pre členov a rodinných príslušníkov. Zapojiť sa mohol každý. Súťažilo sa v hode polenom, kope na bránku, floorballe, hode na kôš a triafaní šípkami. Športové zápolenie bolo zavŕšené odovzdávaním ocenení a chutným obedom. Víťazmi boli všetci,ktorí sa do súťaže zapojili. Odhodlanie súťažiť a súťaž dokončiť je víťazstvom nad sebou samým.

Rekondičný pobyt v Piešťanoch

V dňoch 14.5.2017-19.5.2017 sa 30 našich členov zúčastnilo rekondičného pobytu v Piešťanoch. Cestovali sme rýchlikom Dargov. Bývali sme v hoteli Harmónia v 2-posteľových izbách. Absolvovali sme liečebné procedúry. Strava bola výborná, priaznivo na nás vplývala ústretovosť personálu na čele s pánom riaditeľom. Prehliadka Piešťan i plavba loďou po Váhu bola na vysokej úrovni. Na svoje si prišli i priaznivci pešej a cyklistickej turistiky, či plávania. Každovečerný tanec a spev pri živej hudbe nás psychicky zresetoval. Na pobyte sme si oddýchli, načerpali nové sily a utužili aj vzájomné vzťahy v klube.

Olympijský päťboj seniorov – 4. ročník

28.4.2017 sa naše OZ zúčastnilo podujatia, ktoré organizovalo mesto Prešov v spolupráci s Fakultou športu PU a Olympijským klubom Prešov. Súťažilo 27 družstiev v kope na bránku, hode do basketbalového koša, streľbe na bránku florbalovou hokejkou, hode krúžkami na cieľ a hode šípkou.

Športová olympiáda v Humennom

27. júna 2016 sa 14 našich členiek vybralo do Humenného. Spoločnosť klinickej onkológie usporiadala 4. ročník športovej olympiády. Okrem nás a troch domácich družstiev súťažili i družstvá z Košíc, Michaloviec a Vranova nad Topľou. Stretnutie sme začali púšťaním balónov na oblohu. Súťažilo sa v triafaní do fliaš, v kope do lopty, v podávaní lopty, v slalome s loptičkou. Myseľ sme si ponamáhali v súťažnej disciplíne "slová". Hoci sme obsadili pekné tretie miesto, tu nebolo porazených. Každé družstvo získalo účastnícky diplom. Skupina Rijava nás obveselila ľudovými piesňami.

Výlet na farmu v Rožkovanoch

Dňa 26.05.2016 sme si urobili výlet do Rožkovian. Našim cieľom bol Gazdovský dvor Pod hájom. Privítala nás pani Gergelčíková, ktorá nás pohostila čajom z vlastných bylín, domácim medom a špaldovým koláčom s rebarborou. Farmárčeniu sa spolu s manželom venuje vyše 20 rokov. Na ich farme nájdeme okrem iného aj danielov, kone, kobyly, hovädzí dobytok, husi, ryby a včely. My sme si spravili športové dopoludnie a súťažili sme v chôdzi s turistickými paličkami, kope na bránku, hode polenom, loptičkami a lietajúcim tanierom. Na obed sme mali kovbojskú polievku a za záver nám pani Gergelčíková porozprávala o bylinkách, ktoré pestuje a o ich liečebných účinkoch. Obohatení o nové zážitky a aj vedomosti sme sa vlakom vrátili domov. 

Olympijský päťboj seniorov 2016

Dňa 22.04.2016 sa uskutočnil 3. ročník Olympijského päťboja seniorov. Usporiadal ho Mestský úrad v Prešove v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity a Olympijským klubom Prešov. Podujatia sa zúčastnilo 21 družstiev. Súťažilo sa v kope na bránku, hode do basketbalového koša, streľbe florbalovou hokejkou, hode krúžkami na cieľ, hode šípkami. 

Tatranský dóm

Dňa 20. januára 2016 sme sa aj s niektorými rodinnými príslušníkmi vybrali do Vysokých Tatier. Náš cieľ bol Tatranský dóm na Hrebienku. Za slnečného počasia sme obdivovali krásy jedinečného ľadového chrámu s prvkami tatranskej prírody. Naše veľhory nás natoľko očarili, že v blízkej budúcnosti by sme si výlet do Vysokých Tatier chceli zopakovať.

Vianočný turnaj seniorov v bowlingu

Dňa 3. decembra  2015 sa konal  Vianočný turnaj seniorov v bowlingu o „Putovný pohár  primátorky mesta Prešov“. Naše štvorčlenné, čisto  ženské družstvo sa tejto akcie s radosťou zúčastnilo.  Aj keď sme nevyhrali,  mali sme možnosť  zmerať  si sily s ostatnými družstvami z prešovských denných centier a klubov. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 14 družstiev.  Turnaj otvorila primátorka mesta - Andrea Turčanová  - úvodným hodom. Prvé  tri miesta získali  medaile. Putovný pohár si odnieslo víťazné družstvo.

Olympijský päťboj seniorov 2015

Dňa 22.5.2015 sa sedem členiek nášho OZ zúčastnilo 2. ročníka Olympijského päťboja seniorov. Zorganizovalo ho mesto Prešov v spolupráci s Fakultou športu PU. 20 družstiev si zmeralo sily v kope na bránku, hode do basketbalového koša, v streľbe s florbalovou hokejkou, v hode ringo krúžkami na tyč a v hode šípkou. Disciplíny sme absolvovali s plným nasadením. Obohatení o dojmy a nové priateľstvá sme zmysluplne strávili piatkové dopoludnie.

Život je dar v každom veku

Dňa 11.12.2014 sa v MPC v Prešove konala konferencia pod názvom „Život je dar v každom veku“. Organizovalo ju OZ Venuše, išlo v poradí už o tretiu konferenciu. Pozvanie prednášať prijali viacerí odborníci z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Najprv nám MUDr. Marek Paľo, PhD. (primár radiačnej onkológie v Prešove) rozprával o alternatívnych spôsoboch liečby u onkologických pacientov. Mgr. Marta Jakubíková z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity nám prednášala o právach pacientov. Ing. Jánošíková z ÚPSVaR  nás informovala aké možnosti pracovať majú ťažko zdravotne postihnutí občania, ako je to s ich evidenciou na úrade práce, a aké výhody vyplývajú pre zamestnávateľov takýchto občanov. Pozvanie prijal aj Ing. Marián Eliáš, riaditeľ SČK v Prešove, ktorý nám porozprával o opatrovateľskej službe, o donáškach obedov a o prepravnej službe pre nízkopríjmových dôchodcov. Konferenciu ukončila predsedníčka OZ Venuše, ktorá porozprávala o činnosti nášho občianskeho združenia. Prítomná bola aj redaktorka Slovenského rozhlasu Veronika Slaninková, ktorá s prednášajúcimi, a aj s niektorými účastníkmi urobila rozhovory.

Vianočný turnaj v bowlingu

Dňa 4.12.2014 sme sa zúčastnili podujatia Vianočný turnaj v bowlingu o Putovný pohár primátora mesta. Turnaja sa zúčastnilo 14 družstiev, každé pozostávalo zo 4 hráčov. Všetky družstvá dostali diplom, každý účastník dostal čokoládového Mikuláša a tí najlepší získali medaile a putovný pohár. 

Ako sa páčil náš koncert (16.10.2014)

Dnešný benefičný koncert z príležitosti 10. výročia Občianskeho združenia Venuše, ktoré pomáha uľahčovať a spríjemňovať život ženám s onkologickým ochorením sa nesmierne vydaril. Každý z účinkujúcich obohatil dnešný podvečer svojim vstupom. Spomienkou na skupinu Olympic v podobe našich chlapcov z Olympic revival band, večne mladá Mária Macošková s jej prekrásnym hlasom a rusínskymi pesničkami, Michaella nám vyčarila pesničkou Krásny deň ozaj krásny deň, teda večer. Počas vystúpenia The Fathers sa nám naplno rozprúdila krv v žilách a keby sme nesedeli, tak určite tancujeme na country pesničky. Klobúk dole pred súborom Karpaťanin senior, lebo oni sa ani náhodou nemôžu k nim rátať. Veľmi dobrý výber pesničiek, choreografia a prekrásne tance. Vsuvku medzi ich tancom a spevom sme sa vrátili do čias našich dedov, kedy sa vo veľkom bačovalo, hralo na kravský roh či píšťalku, a to sme mali možnosť počuť. Kubánska salsa a americký džajf v podobe tanečného páru držala divákov v rytme. No a čerešničkou na torte bola moja, naša rodáčka mladá slečna, budúca muzikálová hviezda Petra Magdová. Zaspievala známu pieseň Aleluja, aj pieseň, s ktorou vystúpila v súťaži Hlas Česko - Slovenska. No keď začala spievať šansón Je suis Malade od Lary Fabian naskakovala mi husia koža. Rozpísala som to dopodrobna, lebo som bola ja osobne sklamaná z účasti divákov. Bol to benefičný koncert, vstupné dobrovoľné a napriek tomu prišlo tak málo ľudí. Niekedy už neviem čo treba urobiť, aby ľudia prišli niekoho podporiť účasťou a tým vzdať hold ich práci, v prípade Venuše dobrovoľníctvu. Plagátov bolo dosť, osveta bola aj cez média, či už cez internet, Facebook, Prešovský večerník, emailami a ľudia neprídu. Môžem nielen za seba, ale určite aj za tých, ktorí tam boli, úprimne OZ Venuše poďakovať za ich 10. rokov pôsobenia a nádherný koncert. Prajem Vám všetkým hlavne zdravie, lásku blížnych, pokoj a Božie požehnanie. Nech sa Vám darí. 

Športový deň onkologických pacientov v Humennom

Vyše 102 účastníkov prišlo na Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska v Humennom, zapojili do 2. Športového dňa onkologických pacientov, ktorý 20. júna usporiadala Spoločnosť klinickej onkológie (SKO) pre svojich členov a ich priateľov. Boli medzi nimi aj členovia podobne zameraných klubov Viktoria z Košíc, OZ Venuše z Prešova a z Michaloviec.

Olympiáda na Sigorde

18.5. Opalex Sigord pri Prešove 2.ročník športovej olympiády pre onkologické pacientky, ktorú organizovalo OZ Venuše Prešov. Košičanky sa uviedli pesničkou Neveľo nas idze, neveľo nam treba, len fľašu paľenky, po falatku chleba...Organizátorky nás veru vítali s pohárikom, dobre počuli, čo sme spievali. Predsedníčka OZ Mária Kurtová privítala účastníkov zo spriatelených pobočiek: Košíc, Humenného a Vranova. Počasie len len, že vyšlo a búrka sa vyzúrila v noci, nakoniec aj slniečko vyšlo. Vytvorili sa 4-členné družstvá s nehrajúcim kapitánom a už sa zápolilo za pokriku sympatizantov. Súťažné disciplíny boli hod granátom, kop do brány, beh s loptou, šipky a plechovky. Nehrajúca kapitánka Helka K. sa strategicky poradila s členkami družstva v zložení.Jolka M. Aďa M., Marika T. a Nikoleta P. Naše tajné želiezko v ohni nesklamalo a Marika T. hviezdila a získala všetky tri medaile. Kop do brány prvé miesto. Ako absolútna víťazka zvíťazila v rozstreli. Beh s loptou druhé miesto. Nikoleta P. získala tretie miesto. Marika v šípkach vybojovala tretie miesto. Ako vlani plechovky a šipky boli veľmi zradné a výsledky slabšie. Zisťovala som športovú minulosť Mariky. Pri štyroch bratoch sa ináč nedalo a športovala s nimi. Marika ďakujeme. Ako družstvo sme obsadili sme druhé miesto, lepší výsledok ako naši hokejisti. Od vlani sme sa zlepšili o dve miesta. Na budúci rok, traste sa súperi. Po súťaži bol obed a potom voľná zábava. Vyhrievali sme sa na slniečku pri koláčikoch a káve. Jolka to rozprúdila na parkete.  Pozvali sme účastníkov na našu akciu v Botanickej záhrade. Prešov a Humenné prisľúbili, že prídu. Dostali sme pozvanie na 1.športový deň do Humenného. Urobila som s Máriou Kurtovou krátky rozhovor.  Potešila ich odozva z 1. ročníka a zopakovali vydarenú akciu. Neprišiel len pozvaný Bardejov. Z 50 ľudí prišlo 13 z Košíc, 4 z Vranova a 8 z Humenného. Už rozmýšľajú čo bude na budúci rok. Isto ich inšpirujú Olympijské hry v Soči. Bola to vydarená akcia a dievčatá v Prešove sa dobre pripravili. Strávili sme krásny deň s priateľmi v príjemnom prostredí v športovom duchu.     Tlačové oddelenie Klubu Viktória Košice Emka Balážová

Návšteva z Ukrajiny

V dňoch 11.32013 a 12.3.2013 sme mali návštevu z Ukrajiny. V skupine bolo 5 lekárov, 1 sociálny pracovník a 1 dobrovoľník. Navštívili sme CSS sv.Márie v Drienove, Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom Kozmu a Damiána v Prešove, liečebňu dlhodobo chorých Medical Care v Prešove, OZ Venuše a zariadenie pre seniorov Harmonia na Cemjate.Hostia sa zaujímali o hospicovú a paliatívnu starostlivosť.

Návšteva z Ukrajiny

V dňoch 10 a 11 júla 2012 sme mali návštevu z Ukrajiny. V skupine boli traja lekári a sociálny pracovník. Mali záujem o paliatívnu a hospicovú starostlivosť a zaujímali sa aj o našu podpornú pacientskú skupinu.

1. Športová olympiáda

OZ Venuše zorganizovalo 26.5.2012  na Sigorde pri Prešove  1. športovú olympiádu pre onkologických pacientov na Východe. Zúčastnili sa na nej členky a členovia LPR Klub Viktória Košice, LPR Klub Bardejov, OZ Narcis Vranov, Spoločnosť klinickej onkológie Humenné a OZ Venuše Prešov. Všetkých hostí sme ráno privítali chlebom a soľou a kto potreboval povzbudiť pred súťažou, tak aj hruškovicou.                                               Potom sa súťažilo v 5 disciplínach : hod granátom, kop do bránky, beh s loptičkou na rakete, šípky a hod do plechoviek Všetci zobrali zápolenia vážne a zodpovedne. Po ukončení súťaží sme ocenili jednotlivcov cenami a jednotlivé kluby dostali diplomy. Po spoločnom obede bola voľná zábava : tanec, disko, ale aj cvičenie jógy v tráve a najmä vzájomné rozhovory a spoznávania. Nesklamalo nás ani počasie a celý deň bolo príjemne. Prostredie na Sigorde sa naším hosťom páčilo a prispelo k príjemnej atmosfére. Všetci si akciu pochvaľovali a vyjadrovali nádej, že sa to zopakuje. Nás - organizátorky potešila účasť pozvaných hostí. Zišlo sa nás na tomto podujatí spolu 56 ľudí a to bol aj je dôvod, aby sme uvažovali už teraz nad tými ďalšími. Veď vymyslieť zmenu v každodennom živote a spríjemniť chvíle chorým bol náš spoločný cieľ.       

Chránené pracovisko a Denné centrum

OZ VENUŠE zriadilo od 1.10.2010 chránené pracovisko na Požiarnickej ul. č. 17 v Prešove. V rámci chráneného pracoviska sa zamestnali dve onkologické pacientky – členky OZ. Jedna pracuje vo funkcii sociálna pracovníčka a druhá vo funkcii administratívna pracovníčka.

Spolupráca so SOŠ

OZ Venuše spolupracuje so SOŠ na Košickej ulici v Prešove už dlhšiu dobu. Spolupráca sa prejavuje aktívnou účasťou študentiek uvedenej školy pri celoslovenskej zbierke Dňa Narcisov pre onkologické pacientky.

Ocenenie dobrovoľníkov

Dňa 9.12.2008 sa uskutočnil v priestoroch hotela Senátor v Prešove 7. ročník udeľovania ceny "Krajské srdce na dlani 2008", kde bola nominovaná naša členka – pani Mária Juhásová, ktorá ocenenie za dobrovoľnícku činnosť v oblasti sociálnej aj získala! Blahoželáme!