Mikuláš pre bezdomovcov

OZ Venuše bolo iniciátorom akcie Mikuláš pre bezdomovcov z nocľahárne Archa na ulici Pod Táborom. Oslovilo Odbor sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Prešove s myšlienkou spoločnej akcie. Tá spočívala v tom, že členky OZ Venuše napečú koláče, zabezpečia kávu a čaj, a mesto, konkrétne členky speváckej skupiny Dúha zabezpečia program. Zároveň klienti z denného stacionára Opál pripravili vianočný stromček a zamestnanci z Odboru sociálnych vecí a rodiny zakúpili deky. Akcia sa uskutočnila 6.12.2019 o 14.00 hod v zariadení Gréckokatolíckej charity na ulici Pod Táborom, kde bolo prítomných cca 50 klientov.

Na záver už len dodávam: "Dobrá vec sa podarila".

Mária Kurtová

predsedníčka OZ Venuše