Športový deň

Dňa 6.6.2017 usporiadalo OZ Venuše na parkovisku v Haniske Športový deň pre členov a rodinných príslušníkov. Zapojiť sa mohol každý. Súťažilo sa v hode polenom, kope na bránku, floorballe, hode na kôš a triafaní šípkami. Športové zápolenie bolo zavŕšené odovzdávaním ocenení a chutným obedom. Víťazmi boli všetci,ktorí sa do súťaže zapojili. Odhodlanie súťažiť a súťaž dokončiť je víťazstvom nad sebou samým.