Športová olympiáda v Humennom

27. júna 2016 sa 14 našich členiek vybralo do Humenného. Spoločnosť klinickej onkológie usporiadala 4. ročník športovej olympiády. Okrem nás a troch domácich družstiev súťažili i družstvá z Košíc, Michaloviec a Vranova nad Topľou. Stretnutie sme začali púšťaním balónov na oblohu. Súťažilo sa v triafaní do fliaš, v kope do lopty, v podávaní lopty, v slalome s loptičkou. Myseľ sme si ponamáhali v súťažnej disciplíne "slová". Hoci sme obsadili pekné tretie miesto, tu nebolo porazených. Každé družstvo získalo účastnícky diplom. Skupina Rijava nás obveselila ľudovými piesňami.

Príjemne unavení sme sa podvečer vrátili vlakom domov. 

Jana Čekanová

Členka OZ