Mikuláš

OZ Venuše pokračuje aj v r.2023 v akcii Mikuláš pre ľudí bez domova v Arche pod Táborom v Prešove.

Vzhľadom na medializáciu uvedenej akcie – pečenia koláčov sa zúčastňuje viac členiek. V tomto roku to bolo 17 členov a 2 sympatizantky, ktorí napiekli koláče, doniesli ovocie, kávu, čaj.

Týmto svojim darom spríjemnili klientom v Arche oslavu Mikuláša.

Mária Kurtová

predsedníčka OZ Venuše