Život je dar v každom veku

Dňa 11.12.2014 sa v MPC v Prešove konala konferencia pod názvom „Život je dar v každom veku“. Organizovalo ju OZ Venuše, išlo v poradí už o tretiu konferenciu. Pozvanie prednášať prijali viacerí odborníci z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Najprv nám MUDr. Marek Paľo, PhD. (primár radiačnej onkológie v Prešove) rozprával o alternatívnych spôsoboch liečby u onkologických pacientov. Mgr. Marta Jakubíková z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity nám prednášala o právach pacientov. Ing. Jánošíková z ÚPSVaR  nás informovala aké možnosti pracovať majú ťažko zdravotne postihnutí občania, ako je to s ich evidenciou na úrade práce, a aké výhody vyplývajú pre zamestnávateľov takýchto občanov. Pozvanie prijal aj Ing. Marián Eliáš, riaditeľ SČK v Prešove, ktorý nám porozprával o opatrovateľskej službe, o donáškach obedov a o prepravnej službe pre nízkopríjmových dôchodcov. Konferenciu ukončila predsedníčka OZ Venuše, ktorá porozprávala o činnosti nášho občianskeho združenia. Prítomná bola aj redaktorka Slovenského rozhlasu Veronika Slaninková, ktorá s prednášajúcimi, a aj s niektorými účastníkmi urobila rozhovory.

Veľmi pekne ďakujeme prednášajúcim  za cenné informácie.