Výlet

Dňa 28.8.2013 je naplánovaný výlet do poľského kúpeľného mesta Krynica. Po ceste sa ráno zastavíme v Bardejovskej Novej Vsi, kde navštívime hospic Matky Terezy.