Obnovené stretnutia

Stretnutia v Posádkovom klube na Mukačevskej ulici boli obnovené.

Klub na Požiarnickej ulici funguje v normálnom režime.