O našom združení

OZ Venuše bolo zaregistrované na MV SR v roku 2004. Založili ho ženy – onkologické pacientky a sympatizantky, ktoré majú skúsenosť s onkologickým ochorením v rodine. Na základe vlastných skúseností vedia, že onkologické ochorenie a jeho liečba je veľkou záťažou na psychiku pacienta a celý organizmus. Preto si vyžaduje osobitý prístup k pacientovi

  • pri oznámení diagnózy
  • v priebehu liečby
  • po ukončení liečby 

Štatutárom OZ Venuše je predsedníčka Mária Kurtová.

Prečo to robíme

Na Slovensku chýba program pre onkologických pacientov, ktorý by bol zameraný na onkologickú liečbu, rehabilitačný doliečovací program v spojení s možnosťou návratu do práce. Zároveň s podporou chorých žien, v záujme prevencie a včasného zistenia choroby, je žiadúce oslovovať, poučiť a zbaviť strachu z predsudkov aj zdravé ženy!

Z tohto dôvodu si OZ Venuše dalo za cieľ pomoc onkologickým pacientkám, ktorú členíme na 4 základné oblasti:

  1. Psychosociálna pomoc
  2. Osveta zdravým ľuďom
  3. Osveta – pomoc chorým ľuďom
  4. Obhajovanie práv onkologických pacientov